fbpx


UBND tỉnh Kiên Giang vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ kinh phí cấp bách ứng phó nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021.

Nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện là trên 521 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí nạo vét là gần 394 tỷ đồng, gồm nạo vét kênh chính 358 tỷ đồng, thủy lợi nội đồng trên 3,8 tỷ đồng và khối lượng vượt định mức chưa có nguồn là 32,2 tỷ đồng. Kinh phí đắp đập tạm bằng cừ Larsen và đập bằng đất là 56,7 tỷ đồng. Hỗ trợ thiếu nước sinh hoạt cho người dân vùng khó khăn, biên giới, hải đảo gần 70,6 tỷ đồng.

Kiên Giang cần hàng trăm tỷ đồng để nạo vết kênh mương, thủy lợi nội đồng phục vụ bơm tưới cho sản xuất, ứng phó với hạn mặn xâm nhập. Ảnh: Trung Chánh.

Kiên Giang cần hàng trăm tỷ đồng để nạo vết kênh mương, thủy lợi nội đồng phục vụ bơm tưới cho sản xuất, ứng phó với hạn mặn xâm nhập. Ảnh: Trung Chánh.

Hiện nay, nguồn kinh phí nạo vét kênh chính đang sử dụng nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với kinh phí cho khối lượng nạo vét vượt định mức và thủy lợi nội đồng, đắp đập tạm bằng cừ Larsen và đập đất, hỗ trợ thiếu nước sinh hoạt, là gần 163,4 tỷ đồng chưa có nguồn để thanh toán.

Do điều kiện ngân sách của tỉnh không đáp ứng đủ nhu cầu nên việc triển khai thực hiện các hạng mục công trình nêu trên có nhiều khó khăn, vướng mắc. Để có nguồn kinh phí thực hiện công tác cấp bách, ứng phó với thiên tai trong mùa khô 2020-2021, tỉnh Kiên Giang đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan quan tâm hỗ trợ cho tỉnh số kinh nói trên. Phần kinh phí còn lại địa phương chủ động sử dụng từ nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí, vốn theo Nghị định 35 của Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Nguồn bài viết