fbpx


Sáng 21/10, Khối các đơn vị sự nghiệp kinh tế do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia làm Trưởng khối đã có hoạt động kiểm tra chéo tại hai đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT.

Khối thi đua đơn vị sự nghiệp kinh tế Bộ NN-PTNT kiểm tra làm việc tại Báo Nông nghiệp Việt Nam sáng 21/10. Ảnh: Nguyên Huân.

Khối thi đua đơn vị sự nghiệp kinh tế Bộ NN-PTNT kiểm tra làm việc tại Báo Nông nghiệp Việt Nam sáng 21/10. Ảnh: Nguyên Huân.

Theo đó, trong đợt 1, Khối các đơn vị sự nghiệp kinh tế sẽ kiểm tra tại hai đơn vị là Báo Nông nghiệp Việt Nam và Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp.

Đợt 2 từ ngày 27 – 28/10 tại TP.HCM sẽ tiến hành kiểm tra chéo tại Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam; Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng; Phân viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản.

Tại đợt kiểm tra này, theo Giao ước thi đua, Khối đơn vị sự nghiệp kinh tế sẽ kiểm tra kết quả thực hiện chế độ thông tin, báo cáo sơ kết, tổng kết, đăng ký thi đua trong khối theo quy định.

Kết quả đánh giá, xếp loại tập thể đơn vị cuối năm, hoạt động thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, nhiệm vụ đột xuất bộ giao.

Kết quả áp dụng sáng kiến hoặc giải pháp cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính của đơn vị, công tác tổ chức cán bộ, công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế văn hoá công sở, chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên.

Trước đó, với chủ đề thi đua chung của khối: “Toàn khối đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2020”, Khối các đơn vị sự nghiệp kinh tế đã đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Tiếp tục duy trì và phát triển các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau”. Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” do Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh.

Khối các đơn vị sự nghiệp kinh tế Bộ NN-PTNT kiểm tra làm việc tại Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp sáng 21/10. Ảnh: Lê Tuấn.

Khối các đơn vị sự nghiệp kinh tế Bộ NN-PTNT kiểm tra làm việc tại Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp sáng 21/10. Ảnh: Lê Tuấn.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT phát động.

Triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, đặc biệt là Thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 06/8/2018 của Bộ NN-PTNT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành NN-PTNT.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn ngành NN-PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017 – 2020. Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện tốt quy chế văn hoá công sở.

Thúc đẩy phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động và thực hiện an toàn thực phẩm trong nghành NN-PTNT. Phòng chống biển đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên chức.

Không ngừng đổi mới hình thức, nội dung và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, thực hiện nề nếp công tác xét khen thưởng, đẩy mạnh việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyền truyền nhân tố mới, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.

Toàn khối chung sức giúp đỡ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân một xã miền núi thuộc tỉnh Bắc Giang.

Nguồn bài viết