fbpx


Bộ NN-PTNT ngày 9/10 có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị tập trung chỉ đạo kiểm soát, phòng chống bệnh lở mồm long móng lây lan diện rộng.

Ngày 9/10, Bộ NN-PTNT có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị tập trung chỉ đạo kiểm soát, phòng chống bệnh lở mồm long móng lây lan diện rộng. Ảnh: BQN.

Ngày 9/10, Bộ NN-PTNT có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị tập trung chỉ đạo kiểm soát, phòng chống bệnh lở mồm long móng lây lan diện rộng. Ảnh: BQN.

Trong công văn 7071/BNN-TY do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến ký ban hành ngày 9/10 gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ NN-PTNT cho biết, theo báo cáo của cơ quan thú y địa phương, từ ngày 25/9/2020 đến nay, bệnh lở mồm long móng (LMLM) type O đã xảy ra và lây lan rộng tại 101 hộ chăn nuôi thuộc 6 thôn của xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, tổng số gia súc mắc bệnh là 210 con bò, số chết là 19 con.

Dịch LMLM có nguy cơ cao lây lan sang các khu vực khác trong tỉnh và các địa phương khác. Để khẩn trương kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh LMLM lây lan trên diện rộng, Bộ NN-PTNT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo các Sở, ngành và chính quyền các cấp tập trung các nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM theo quy định tại Luật Thú y, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ NN-PTNT (Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016; Thông tư số 07/2016/TTBNNPTNT ngày 31/5/2016, trong đó chú trọng các nội dung sau:

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp, công bố dịch và tổ chức triển khai các biện pháp chống dịch theo quy định. Thành lập ngay đoàn công tác do lãnh đạo Sở NN-PTNT, lãnh đạo UBND các cấp chính quyền địa phương đến các nơi đang có dịch bệnh để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch. Áp dụng nghiêm ngặt các giải pháp vệ sinh, sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh tại ổ dịch, nơi xử lý chôn bò, địa bàn nguy cơ cao, dụng cụ, phương tiện vận chuyển gia súc bệnh và người tham gia xử lý ổ dịch.

Tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch, tiêm phòng bổ sung vacxin phòng bệnh LMLM tại những khu vực có nguy cơ cao. Lưu ý, lựa chọn các loại vacxin lở mồm long móng có hàm lượng kháng nguyên cao từ 6PD50 trở lên để phòng bệnh cho đàn vật nuôi (theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y thế giới, kinh nghiệm của các nước và thực tiễn đã áp dụng có hiệu quả tại Việt Nam).

Trước tình hình bệnh lở mồm long móng xuất hiện tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Bộ NN-PTNT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên và thông báo về Bộ các vấn đề phát sinh để phối hợp, xử lý kịp thời. Ảnh: BQN.

Trước tình hình bệnh lở mồm long móng xuất hiện tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Bộ NN-PTNT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên và thông báo về Bộ các vấn đề phát sinh để phối hợp, xử lý kịp thời. Ảnh: BQN.

Chủ động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh LMLM; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác gia súc bệnh, nghi mắc bệnh LMLM ra môi trường; báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh từ cấp thôn đến cấp xã, huyện và tỉnh theo đúng quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan; tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc bất hợp pháp.

Khẩn trương chỉ đạo thực hiện “kiện toàn, củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, nhất là tại cơ sở, bảo đảm lực lượng tổ chức có hiệu quả công tác thú y, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh động vật” theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư; Nghị quyết số100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm lực lượng tổ chức phòng, chống dịch bệnh kịp thời và có hiệu quả.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của bệnh LMLM, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng dịch bệnh.

Nguồn bài viết