fbpx


Sáng 16/7, tại Hà Nội, TƯ Hội Nông dân Việt Nam khai mạc Hội nghị lần thứ 5 (Khóa VII) để thông qua một số nhiệm vụ quan trọng năm 2020 của Hội.

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam sẽ thông qua nhiều nội dung, đề án quan trọng. Ảnh: Nguyên Huân.

Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam sẽ thông qua nhiều nội dung, đề án quan trọng. Ảnh: Nguyên Huân.

Hội nghị lần thứ 5 (Khóa VII) này, Ban chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam sẽ trình bày báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và dự thảo thông báo một số hoạt động trọng tâm của Hội năm 2021.

Đặc biệt, tại Hội nghị lần này, Ban chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam sẽ trình bày dự thảo Nghị quyết của ban chấp hành TƯ Hội Nông dân Việt Nam về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Đề án Nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020 – 2025.

Nguồn bài viết