fbpx


Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030, diện tích trồng trọt đạt 1,5% là hữu cơ trên các loại cây chủ lực của tình, là lúa, cây ăn quả, rau.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có Quyết định phê duyệt Đề cương Dự toán Đề án “Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030.

Hưng Yên phấn đấu đến năm 2030 diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng 1,5% diện tích trồng trọt các cây trồng chủ lực của tỉnh như: lúa, cây ăn quả, rau. Ảnh: HG

Hưng Yên phấn đấu đến năm 2030 diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng 1,5% diện tích trồng trọt các cây trồng chủ lực của tỉnh như: lúa, cây ăn quả, rau. Ảnh: HG

Theo đó, Hưng Yên sẽ xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với tiêu thụ trên cơ sở lựa chọn sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh và công bố rộng rãi các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ để thu hút các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào. Tổ chức sản xuất tạo ra sản phẩm được chứng nhận hữu cơ phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của khu vực và thế giới.

Cụ thể, Hưng Yên phấn đấu đến năm 2030 diện tích đất trồng trọt hữu cơ sẽ đạt khoảng 1,5% diện tích trồng trọt đối với các cây trồng chủ lực của tỉnh như: lúa, cây ăn quả, rau. Tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ sẽ đạt khoảng 1,5 – 2% tính trên tổng sản phẩm chăn nuôi đối với các sản phẩm chăn nuôi chủ lực của tỉnh như: thịt gia súc, gia cầm, thủy cầm.

Nguồn bài viết