fbpx


Với kinh phí hơn 11 triệu euro, dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái đã hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 tỉnh của Việt Nam.

Ông Đỗ Quang Tùng - quyền Trưởng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp (trái) và ông Josh Kempinski - Giám đốc Chương trình FFI tại Việt Nam chủ trì hội nghị. 

Ông Đỗ Quang Tùng – quyền Trưởng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp (trái) và ông Josh Kempinski – Giám đốc Chương trình FFI tại Việt Nam chủ trì hội nghị. 

Theo số liệu công bố tại hội thảo giới thiệu tiến trình triển khai dự án thí điểm cacbon rừng (REDD+) và hệ thống giám sát tích hợp trong khuôn khổ dự án KfW10 do Bộ NN-PTNT tổ chức chiều 28/4 tại Hà Nội, từ năm 2014 đến hết tháng 6/2021, Dự án KfW10  đã giải ngân được trên 265 tỷ đồng/292 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch.

Ông Hoàng Phú Mỹ, Giám đốc Ban quản lý dự án KfW10 Trung ương cho biết, hoạt động quản lý rừng cộng đồng nông thôn (CFM) thuộc dự án đã thiết lập được 72 Ban quản lý CFM trong vùng dự án KfW10, với tổng diện tích rừng tự nhiên sản xuất rừng là trên 23.000ha/20.000ha, trước đây do UBND xã tạm quản lý, đạt 118% so với kế hoạch.

Với hoạt động Quỹ phát triển thôn (VDF), dự án đã thiết lập và vận hành được 72 Ban quản lý VDF trong vùng dự án và 6 Ban quản lí ngoài vùng dự án, với tổng kinh phí đã chuyển vào 72 tài khoản VDF đạt trên 783.000 euro.

Ngoài ra, dự án cũng đã phối hợp với các tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế thực hiện thí điểm cấp chứng chỉ cacbon cho 3 cộng đồng thôn Dăk Lom, Dăk Liêu và Vi Chring của xã Hiếu, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum với tổng diện tích 1.238ha.

Xây dựng mô hình trồng rừng thử nghiệm trên vùng đất bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh và xây dựng thí điểm mô hình trồng rừng gỗ lớn tiến tới cấp chứng chỉ rừng với diện tích 10ha tại tỉnh Kon Tum.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện nhiều tổ chức quốc tế, cộng đồng bảo vệ rừng Việt Nam, các chuyên gia và nhà quản lý.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện nhiều tổ chức quốc tế, cộng đồng bảo vệ rừng Việt Nam, các chuyên gia và nhà quản lý.

Theo ông Đỗ Quang Tùng – quyền Trưởng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, tuy chỉ là mô hình nhỏ với việc thí điểm ban đầu nhưng những kết quả đạt được của dự án KfW10 có ý nghĩa quan trọng nhằm cung cấp các dữ liệu bổ sung, là tiền đề cho việc nâng cấp, thúc đẩy mở rộng mô hình ở cấp tỉnh và Quốc gia trong tương lai.

Bên cạnh đó, những bài học kinh nghiệm từ dự án sẽ góp phần cung cấp thông tin giúp Chính phủ, các Cơ quan Quản lý xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp về chi trả dịch vụ môi trường rừng để đạt được các mục tiêu của Chương trình REDD+ tại Việt Nam. Những kết quả này đảm bảo tính bền vững của dự án.

Ông Josh Kempinski - Giám đốc Chương trình FFI tại Việt Nam.

Ông Josh Kempinski – Giám đốc Chương trình FFI tại Việt Nam.

Ông Josh Kempinski – Giám đốc Chương trình FFI tại Việt Nam cho biết: “Khi thực hiện thí điểm REDD+ tại cộng đồng 3 thôn của xã Hiếu, chúng tôi đã cố gắng đưa ra các giải pháp để giải quyết những thách thức về quản trị rừng. Qua đó nâng cao năng lực cộng đồng, người dân được học hỏi và trải nghiệm trước khi triển khai”.

Mục tiêu chung của dự án góp phần vào việc duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái rừng và tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng tự nhiên ở các vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại địa phương.

Dự án tập trung vào việc quy hoạch sử dụng đất, điều tra tài nguyên và phân vùng quản lý rừng bền vững. Đo đạc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Thành lập và hỗ trợ quản lý, bảo vệ các diện tích rừng đã giao cho cộng đồng thôn, buôn, làng.

Thành lập và hỗ trợ công tác quản lý quỹ phát triển thôn. Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn kỹ thuật, các khóa đào tạo nâng cao năng lực và các chuyến tham quan học tập. Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả các hoạt động và tác động của dự án.

Ông A Tuấn – đại diện Ban quản lý rừng cộng đồng thôn thuộc xã Hiếu, chia sẻ: “Các tổ chức bảo vệ rừng thường xuyên được phân công nhau đi tuần tra rừng cộng đồng theo kế hoạch đã lập, nên việc xâm hại vào rừng cộng đồng là rất ít… Đề nghị Ban quản lý dự án KfW10 và nhà tài trợ sớm cấp chứng chỉ các bon rừng cộng đồng cho 3 thôn để người dân có thu nhập ổn định, duy trì việc tuần tra, bảo vệ rừng”.

KfW10 là tên viết tắt của Dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng thuộc các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai, được tài trợ bởi Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Dự án KfW10 đã triển khai thực hiện và có tác động trực tiếp đến 72 cộng đồng thôn, làng, buôn thuộc 31 xã, 9 huyện, 1 thành phố, 3 tỉnh là Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai tham gia.

Nguồn bài viết