fbpx


Ngày 21/8, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam và đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương thăm các mô hình OCOP huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình).

Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm việc tại huyện Mai Châu (Hòa Bình). Ảnh: Trần Hồ.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm việc tại huyện Mai Châu (Hòa Bình). Ảnh: Trần Hồ.

Năm 2019, tỉnh Hòa Bình có 27 sản phẩm của 21 chủ thể được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh. Trong đó, 9 sản phẩm đạt 4 sao, 18 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm sau khi được công nhận OCOP được người tiêu dùng đánh giá cao. Các chủ thể ký được nhiều hợp đồng tiêu thụ lớn trên cả nước.

Năm 2020, tỉnh phấn đấu có ít nhất 23 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh. Hiện các huyện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm). 

Đoàn công tác đã tới thăm các HTX có sản phẩm OCOP như: HTX rượu Mai Hạ, HTX dệt thổ cẩm truyền thống xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu; bản Nhót, xã Nà Phòn và bản Lác, xã Chiềng Châu nơi du lịch cộng đồng phát triển.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam thăm cơ sở sản xuất dệt thổ cẩm. Ảnh: Trần Hồ.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam thăm cơ sở sản xuất dệt thổ cẩm. Ảnh: Trần Hồ.

Ông Đặng Mai Sơn, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, mong muốn trong quá trình triển khai Chương trình OCOP được sự quan tâm hỗ trợ xây dựng các trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại địa phương; đề nghị Bộ NN-PTNT tham mưu Chính phủ sớm ban hành bộ tài liệu tập huấn để các địa phương có cơ sở thực hiện đào tạo có hiệu quả, sát nhu cầu thực tế; bổ sung thêm kinh phí thực hiện các mô hình điểm, nhất là các điểm du lịch cộng đồng để hỗ trợ huyện, tỉnh phát huy tiềm năng du lịch. Hiện phát triển làng nghề gắn với du lịch cộng đồng rất hiệu quả, đời sống người dân được nâng cao. Đồng thời, mong muốn cải tạo, mở rộng các tuyến đường để phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại cơ sở sản xuất rượu Mai Hạ (Mai Châu). Ảnh: Trần Hồ.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại cơ sở sản xuất rượu Mai Hạ (Mai Châu). Ảnh: Trần Hồ.

Qua thực tế, Thứ trưởng Trần Thanh Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong thực hiện Chương trình OCOP.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình OCOP; phân bổ kinh phí để chuẩn hóa sản phẩm du lịch cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, tham gia các hội chợ giới thiệu sản phẩm; tỉnh Hòa Bình cần phấn đấu có sản phẩm OCOP 5 sao trong năm 2020.

Đặc biệt, huyện Mai Châu cần thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch cộng đồng. 

Nguồn bài viết