fbpx


Ngày 23/9, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương) đã hỗ trợ Vườn Quốc gia Bạch Mã cứu hộ 11 cá thể rùa Núi Viền.

Đây là tang vật vi phạm hành chính, do Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) thụ lý giải quyết.

Rùa Núi Viền (tên khoa học: Manoria impressa), là loài bản địa của Việt Nam, thuộc nhóm IIB trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP, được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam. Vườn Quốc gia Bạch Mã là nơi loài này có phân bố tự nhiên.

Được biết, đây là lần đầu tiên Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Bạch Mã) tiến hành cứu hộ rùa. Toàn bộ quy trình cứu hộ cũng như chăm sóc rùa sau cứu hộ tại đây, sẽ được cán bộ chuyên môn của Vườn Quốc gia Cúc Phương hỗ trợ và hướng dẫn.

11 cá thể rùa Núi Viền được cứu hộ thành công.

11 cá thể rùa Núi Viền được cứu hộ thành công.

Chương trình Bảo tồn rùa thuộc Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương) được hình thành năm 1998, với sự hỗ trợ của các tổ chức và chuyên gia quốc tế, là nơi cứu hộ, chăm sóc và nhân nuôi sinh sản rùa chuyên biệt duy nhất tại Việt Nam.  

Việc hỗ trợ Vườn Quốc gia Bạch Mã cứu hộ rùa thể hiện năng lực chuyên môn của chương trình; đồng thời, là minh chứng cho sự phối hợp tốt giữa hai vườn quốc gia, trong nỗ lực bảo tồn rùa tại Việt Nam.

Nguồn bài viết