fbpx


Chiều 13/11, Sở NN-PTNT Hải Phòng đã tổ chức kỷ niệm  75 năm truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Ông Phạm Văn Thép -  GĐ Sở NN-PTNT Hải Phòng tặng hoa các lãnh đạo tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đinh Mười.

Ông Phạm Văn Thép –  GĐ Sở NN-PTNT Hải Phòng tặng hoa các lãnh đạo tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đinh Mười.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, ông Phạm Văn Thép – Giám đốc Sở NN-PTNT Hải Phòng, nguyên lãnh đạo ngành nông nghiệp Hải Phòng các thời kỳ, lãnh đạo một số quận, huyện cùng đông đảo cán bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở NN-PTNT Hải Phòng.

Thời gian qua, ngành nông nghiệp Hải Phòng đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt những kết quả quan trọng, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội trên địa bàn thành phố.

Sản xuất nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn liên tục giữ vững nhịp độ phát triển, năng suất, sản lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nông sản luôn tăng cao, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thủy sản chuyển dịch đúng hướng với nhiều kết quả nổi bật; sản xuất tập trung, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, cơ giới hóa không ngừng được mở rộng; các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của thành phố được đầu tư phát triển.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước kế hoạch đề ra, hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn được xây dựng ngày càng hiện đại, quan hệ sản xuất ở nông thôn được củng cố và đổi mới. Nhiều trang trại, hợp tác xã kiểu mới được hình thành và hoạt động có hiệu quả, đã thu hút được các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tập trung, tích tụ đất đai, đầu tư vào phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Mặt khác, công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, dịch bệnh được thực hiện tốt. Cơ cấu bộ máy, tổ chức các cơ quan, đơn vị được kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiểu quả. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, cán bộ, đảng viên tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

Có được kết quả này, ngoài chủ trương và những chính sách phù hợp, một phần lớn nhờ sự nỗ lực của cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên chức ngành nông nghiệp. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Nguồn bài viết