fbpx

Dự buổi khai mạc lớp tập huấn có ông Đỗ Minh Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đại diện Sở Tài Nguyên và Môi trường Hải Phòng; đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường; ông Hoàng Văn Tường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng và cán bộ, Hội viên Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố.

Hải Phòng: Nâng cao kiến thức về tài nguyên, môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 1.

Thạc sỹ Trần Văn Miều – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam giảng tại buổi tập huấn 22/10

Tại buổi tập huấn, học viên được nghe Thạc sỹ Trần Văn Miều – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam giảng về 3 chuyên đề gồm: Những vấn đề chung về môi trường; Thực trạng môi trường nông nghiệp – nông thôn, vấn đề về rác thải ngông nghiệp, nông thôn nước ta hiện nay; Phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường, kỹ năng truyền thông, tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Hải Phòng: Nâng cao kiến thức về tài nguyên, môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 2.

Thạc sỹ Trần Văn Miều – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam giảng tại buổi tập huấn

Về chuyên đề thực trạng môi trường nông nghiệp, nông thôn tại Hải Phòng hiện nay, học viên được nghe ông Hoàng Văn Tường- Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Hải Phòng trao đổi.

Qua nội dung buổi tập huấn, cán bộ và hội viên Hội Nông dân nhận thức rõ được vai trò của tổ chức Hội trong công tác bảo vệ môi trường góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức của hội viên trong thực tiễn cuộc sống, có hành động phù hợp để bảo vệ môi trường nông thôn hiện nay. 

Nguồn bài viết