fbpx

Chiều 21/12, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8, khóa IX để bầu bổ sung Ủy viên ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh.

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh với 100% phiếu bầu.

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch Hội nông dân tỉnh - Ảnh 1.

Tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy.

Ngày 14/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã có Quyết định số 55-QĐ/TU về việc điều động cán bộ. Theo đó, bà Nguyễn Thị Mai Thủy – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh được điều động đến nhận công tác tại cơ quan Hội Nông dân tỉnh kể từ ngày 18/12/2020, giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch Hội nông dân tỉnh - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có Công văn số 255 – CV/ĐĐ-HNDVN phúc đáp Công văn số 42-CV/TU ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác cán bộ.

Hà Tĩnh có tân Chủ tịch Hội nông dân tỉnh - Ảnh 3.

Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy.

Theo đó, Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhất trí với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc điều động, giới thiệu bà Nguyễn Thị Mai Thủy – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh để Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, ông Bùi Nhân Sâm được phân công, điều động giữ chức Bí thư huyện ủy huyện Hương Sơn.

Nguồn bài viết