fbpx


Năm 2020, Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội thực hiện 54 thử nghiệm, trong đó trên rau 41, cây ăn quả, chè 13 nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc BVTV.

Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác của Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội. Ảnh: Nguyên Huân.

Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác của Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội. Ảnh: Nguyên Huân.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội diễn ra ngày 18/1, trong công tác quản lí chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ rau, quả, chè, lãnh đạo Chi cục cho biết, năm 2020, ngành trồng trọt và BVTV Hà Nội đã phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất rau an toàn ổn định trên diện tích 5.000ha.

Trong năm 2020, Chi cục đã tiến hành thực hiện 18 mô hình kiểm tra cộng đồng áp dụng PGS trong sản xuất rau, cây ăn quả, chè. Tổ chức 1 lớp ToT trên cây rau và 2 lớp ToT trên cây ăn quả cho 90 cán bộ, nhân viên trồng trọt và BVTV cấp xã của Chi cục.

Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội cũng triển khai thành công 39 lớp IPM cho trên 1.100 nông dân tại các vùng sản xuất tập trung, 80 lớp tập huấn an toàn thực phẩm và phòng trừ sâu bệnh cho 4.000 nông dân sản xuất rau, cây ăn quả, chè, 18 lớp tuyên truyền kỹ thuật trồng rau cho trên 1.300 nông dân trực tiếp sản xuất rau trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, trong năm 2020, Chi cục Trồng trọt và BVTV hà Nội thực hiện 54 thử nghiệm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc BVTV như: Bẫy dính phòng trừ sâu hại, bẫy bả chua ngọt trừ sâu khoang, bả protein trừ ruồi đục quả, bẫy dính sắc màu, màng phủ không dệt passlite,…

Nguồn bài viết