fbpx


Ngày 29/9, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình trình diễn 2 giống lúa thuần Dự hương 8 và VNR20.

Giống Dự hương 8 khá phù hợp với đồng ruộng xứ Tuyên. Ảnh: Đào Thanh.

Giống Dự hương 8 khá phù hợp với đồng ruộng xứ Tuyên. Ảnh: Đào Thanh.

2 giống lúa Dự hương 8 và VNR20 được triển khai trên địa bàn phường Ỷ La, TP Tuyên Quang với tổng diện tích 52 ha.

Với giống Dự hương 8, có thời gian sinh trưởng trong vụ mùa là 95 đến 100 ngày. Năng suất trung bình đạt 65 tạ/ha, chất lượng gạo thơm ngon, khả năng chống chịu sâu bệnh khá; cho tổng thu nhập 2,29 triệu đồng/sào, trừ chi phí còn lãi hơn 1 triệu đồng/sào.

Với giống VNR20, thời gian sinh trưởng từ 95 đến 100 ngày, lá đòng lòng mo, bản lá hẹp, thế lá thẳng, đẻ nhánh khỏe, tập trung, chống chịu khá với một số loại sâu bệnh chính như đạo ôn, bạc lá, khô vằn; năng suất trung bình đạt 70 đến 75 tạ/sào. Giống lúa này cho thu nhập hơn 2,2 triệu/sào, trừ chi phí lãi hơn 1 triệu đồng/sào.

Qua các mô hình trình diễn, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang nhận thấy, giống lúa Dự hương 8 và VNR20 có khả năng thích nghi và nhân rộng trên các xứ đồng ở Tuyên Quang.

Nguồn bài viết