fbpx

Theo đó, tất cả các thủ tục hành chính trong lĩnh vực CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) đều được công bố công khai bằng Quyết định của Bộ NNPTNT (Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ngày 01/03/2019 Ban hành danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Thủ tục, trình tự được công bố trên website của Tổng cục Lâm nghiệp và tại bộ phận một cửa. Ngoài ra còn được phổ biến qua các lớp tập huấn, đối thoại với doanh nghiệp, cá nhân.

Quy trình xử lý công việc theo chuẩn ISO cũng được Cơ quan quản lý CITES xây dựng và cập nhật năm 2020 để quy định rõ hơn trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong xử lý các thủ tục hành chính.

Giảm một nửa thời gian xử lý hồ sơ, CITES Việt Nam giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí - Ảnh 1.

Thời gian trung bình xử lý các hồ sơ của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đã giảm từ 10 ngày làm việc xuống 5 ngày làm việc trên một bộ hồ sơ đầy đủ pháp lý. (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cũng thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính trong thực thi CITES.

Việc thực hiện cấp các thủ tục hành chính luôn được sự quan tâm, giám sát của Tổng cục Lâm nghiệp thông qua việc giải quyết khiếu lại tố cáo và kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng.

Quá trình thực hiện cấp các thủ tục liên quan đến CITES còn thực hiện thông qua phiếu hẹn trả kết quả và hòm thư phản ảnh của tổ chức, cá nhân về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

So với giai đoạn trước năm 2019, thời gian trung bình xử lý các hồ sơ đã giảm từ 10 ngày làm việc xuống 5 ngày làm việc trên một bộ hồ sơ đầy đủ pháp lý.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, hoạt động này của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam giúp tiết kiểm thời gian, chi phí đi lại, gửi hồ sơ đến 50% so với cách truyền thống.

Tính từ thời điểm bắt đầu triển khai đến năm tháng 6/2020 đã có 33/125 doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua hệ thống một cửa quốc gia (chiếm 26,4%).

Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đã tiếp nhận 761 hồ sơ, cấp 1188 giấy phép qua hệ thống một cửa quốc gia. 

Nguồn bài viết