fbpx


Sản xuất nông nghiệp có sự cạnh tranh mạnh mẽ, không chỉ diễn ra trong phạm vi một huyện, một tỉnh mà trong phạm vi cả nước và cả các châu lục.

Để giành thắng lợi trong cuộc cạnh tranh này, Nhà nước và các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều biện pháp để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Một trong số đó là tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, hội chợ triển lãm giống cây trồng, vật nuôi…

Để làm được điều này đòi hỏi cần phải có nhiều thông tin liên quan. Vì vậy, việc tổ chức thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, từng bước hình thành thư viện lưu trữ thông tin phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và người dân… là điều rất cần thiết và cấp bách góp phần thúc đẩy ngành hàng nông nghiệp phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Lâm Đồng là tỉnh có nền nông nghiệp đa dạng, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (CNC) đã tạo nên sức cạnh tranh cho các sản phẩm. Tuy nhiên, từ việc sản xuất đến khâu chế biến, phân phối, tiêu thụ sản phẩm theo yêu cầu của thị trường còn hạn chế, nhiều nơi còn sản xuất theo tập quán của nông hộ chỉ mang hình thức nhất thời, thiếu bền vững, không theo nhu cầu thị trường, thường chạy theo phong trào, mùa vụ, đó là nguy cơ làm mất tính ổn định của ngành nông nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh và các ban ngành tỉnh Lâm Đồng chứng kiến lễ ký kết tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh và các ban ngành tỉnh Lâm Đồng chứng kiến lễ ký kết tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.

Nông dân và các nhà sản xuất thường không nắm hết được các thông tin về thị trường, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, dễ nhận ra nhất là: ít chịu bỏ công và bỏ của để đầu tư điều tra, nghiên cứu thị trường, mà chỉ bắt chước làm theo người khác là chính (trồng chanh dây, cà phê, tiêu, điều, mắc ca…) theo chu kỳ giá cả thị trường, khi giá cả thị trường giảm hoặc không tăng là chặt bỏ, chạy theo giá cả thị trường chưa ổn định, nên việc sản xuất thiếu tính bền vững.

Những nhà sản xuất thành công thường giành nhiều công sức nghiên cứu thị hiếu của khách hàng (để biết yêu cầu về kích cỡ, chất lượng sản phẩm, bao bì đóng gói thế nào,…) để tổ chức sản xuất theo nhu cầu của thị trường đó. Các nhà sản xuất cần có tai mắt tại các vùng trọng điểm tiêu thụ hàng hóa và vùng sản xuất hàng hóa để nắm càng chính xác khối lượng mặt hàng đang và sắp sản xuất, thời điểm thu hoạch, chiều hướng giá cả lên xuống… để xây dựng kế hoạch sản xuất của mình phù hợp hơn.

Về lâu dài, Nhà nước cần có dự báo chiến lược sản xuất cho từng sản phẩm để có biện pháp đồng bộ từ tổ chức nông dân sản xuất đến việc tạo thị trường. Tránh trường hợp khi thiếu sản phẩm thì giá cả tăng cao rồi nông dân đua nhau sản xuất, khi có thu hoạch sản phẩm thì bị ứ đọng, giá cả xuống thấp, sản xuất không hiệu quả rồi lại phá bỏ.

Điều đó, chứng tỏ rằng hệ thống thông tin dự tính, dự báo thị trường nông sản hoạt động còn kém hiệu quả, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn sản xuất, định hướng cho người sản xuất; tính liên kết theo chuỗi sản phẩm và hợp tác sản xuất bộc lộ khá rõ ở khâu giá cả tại các chợ đầu mối, chợ bán lẻ và giá tại cổng trại, tại cánh đồng… hoạt động khuyến nông còn chậm thích ứng với cơ chế thị trường.

Một cửa hàng nông sản Đà Lạt.

Một cửa hàng nông sản Đà Lạt.

Để giải quyết hạn chế của việc thiếu thông tin thị trường phục vụ và hỗ trợ các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển các khâu trong chuỗi giá trị sản phẩm, cụ thể:

Một là: Quản lý diện tích sản xuất và sản lượng cây trồng, vật nuôi chính của tỉnh, thường xuyên điều tra, khảo sát diện tích sản xuất vùng nguyên liệu cây trồng, vật nuôi chính theo mùa vụ. Cập nhật, thống kê diện tích một số nông sản chính, đặt biệt là cây ngắn ngày như rau, hoa… để dự báo tình hình sản xuất, sản lượng cho các vụ, hạn chế tình trạng mất cân bằng cung cầu. Đồng thời, cần thu thập số liệu thông tin dự báo diện tích sản xuất và sản lượng vùng miền có sản phẩm nông sản cùng loại với tỉnh và các dự báo tình hình biến động giá cả ở các khu vực và tại địa phương.

Hai là: Đẩy mạnh công tác thu thập thông tin giá cả hàng hóa nông sản, nhất là thông tin giá cả một số sản phẩm nông nghiệp chính của tỉnh. Để thực hiện điều này cần phải xây dựng hệ thống kênh thu thập thông tin giá cả các mặt hàng đảm bảo tính trung thực, khách quan và độ tin cậy cao: giá bán lẻ, giá bán buôn, giá cổng trại tại các huyện, thành phố, chợ đầu mối, chợ bán lẻ, đại lý thu mua, cơ sở sơ chế, trang trại…

Ba là: Phổ biến thông tin giá cả thị trường nông sản gắn với hoạt động khuyến nông. Thông tin giá cả hàng hóa nông sản của tỉnh cần được cập nhật liên tục và tăng cường sự trao đổi và khai thác thông tin giữa các cơ sở dữ liệu khác như trang thị trường của Bộ NN-PTNT, trang website khuyến nông, website của Sở NN-PTNT… Đồng thời phổ biến rộng rãi giá cả các mặt hàng nông sản trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình huyện, thành phố. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền diễn biến dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh; phổ biến chính sách và pháp luật liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn; phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ, mô hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ sản phẩm, giới thiệu mô hình sản xuất điển hình tiên tiến, tin về thị trường nông sản và vật tư, thiết bị nông nghiệp… trên bản tin khuyến nông.

Bốn là: Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại và kinh phí đảm bảo cho xây dựng các cơ sở dữ liệu và nhân lực thu thập thông tin, cũng như các hoạt động tuyên truyền, khuyến cáo trên môi trường mạng và môi trường Internet.

Cùng với sự nỗ lực của hệ thống khuyến nông nói riêng và Sở NN-PTNT nói chung để kết nối các huyện, hình thành hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường của tỉnh phục vụ hoạt động tuyên truyền, khuyến cáo doanh nghiệp, khuyến cáo người dân trong sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và giảm thiểu rủi ro cho nông dân; tăng cường công tác đào tạo, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ nông nghiệp có khả năng thu thập, xử lý và phân tích thị trường nông sản tốt sẽ góp phần thúc đẩy giá trị gia tăng các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Nguồn bài viết