fbpx


Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ là dự án về biến đổi khí hậu với nguồn vốn trên 31 triệu USD đã góp phần bảo vệ rừng bền vững.

Ngày 22/4, tại Lâm Đồng, Bộ NN-PTNT phối hợp cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội nghị tổng kết Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, các bài học kinh nghiệm từ dự án và chia sẻ những đề xuất để phát triển ngành lâm nghiệp Việt Nam trong tương lai.

Theo thông tin, Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam do USAID tài trợ là dự án về biến đồi khí hậu với nguồn vốn trên 31 triệu USD và do tổ chức Winrock International thực hiện.

Lực lượng chức năng ở huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) phối hợp cùng người dân tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Hậu.

Lực lượng chức năng ở huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) phối hợp cùng người dân tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Minh Hậu.

Trong giai đoạn 2012 – 2021, dự án đã hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang phát triển bền vững, phát thải thấp và thích ứng biến đổi khí hậu. Qua hơn 8 năm triển khai ở cấp quốc gia và tại các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Long An, dự án đã đạt những kết quả quan trọng và được ghi nhận.

Dự án đã hỗ trợ Bộ NN-PTNT thực hiện thành công chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở quy mô quốc gia và hiện cơ chế này đang đem lại khoảng 120 triệu USD hàng năm để chi trả cho việc quản lý 6 triệu ha rừng ở nước ta.

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam là chương trình hợp tác về biến đổi khí hậu đầu tiên giữa USAID và Chính phủ Việt Nam. Ảnh: Minh Hậu.

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam là chương trình hợp tác về biến đổi khí hậu đầu tiên giữa USAID và Chính phủ Việt Nam. Ảnh: Minh Hậu.

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần nâng cao thu nhập và mức sống cho hàng trăm nghìn người sống ở vùng miền núi. Dự án cũng giúp Bộ NN-PTNT mở rộng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm tăng tính minh bạch, hiệu quả và hiệu lực thông qua áp dụng thanh toán điện tử trong giải ngân quỹ.

Trong thời gian qua, dự án cũng tập huấn cho khoảng 350.000 người về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý rừng và phát triển sinh kế. Đồng thời giúp 200.000 người tại Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng thực hành giảm thiểu rủi ro biến đổi khí hậu.

Ông Bradley Bessire, Quyền Giám đốc USAID Việt Nam cho biết, Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam là chương trình hợp tác về biến đổi khí hậu đầu tiên giữa USAID và Chính phủ Việt Nam.

Hội nghị Tổng kết Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Minh Hậu.

Hội nghị Tổng kết Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Minh Hậu.

Ông nói: “Chúng tôi rất tự hào được hợp tác chặt chẽ với Bộ NN-PTNT và một số địa phương để tăng cường quản lý tài nguyên rừng và nâng cao năng lực chống chịu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tại sự kiện, USAID công bố 2 dự án mới. Trong đó bao giồm: Dự án Quản lý Rừng bền vững (2020-2025) với mục tiêu tránh phát thải các bon từ việc chuyển đổi rừng tự nhiên và tăng hấp thụ các các bon thông qua cải thiện quản lý rừng trồng; Dự án Bảo tổn đa dạng sinh học (2020 – 2025) hướng tới duy trì và tăng chất lượng rừng, bảo vệ và ổn định các quần thể động vật hoang dã trong các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên ở các địa phương có giá trị bảo tồn cao. Hai dự án này sẽ được triển khai tại 12 tỉnh thành trên cả nước và sẽ phát huy những thành công từ Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn nhấn mạnh, các dự án trên đều nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Mục tiêu chung là tiến đến thực hiện thành công, hiệu quả hơn bảo vệ rừng. Tránh sự suy giảm, mất rừng và hướng đến phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời nâng cao sinh kế cho người dân.

Nguồn bài viết