fbpx

Chương trình tham quan, tổng kết mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp nuôi cá keo nước ngọt được tổ chức tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), có 40 nông dân trong và ngoài mô hình tham dự.

Đồng Tháp: Cho cá heo kêu éc éc ở chung ao với cá chạch lấu, bắt cả tấn, nông dân bất ngờ thu lời lớn - Ảnh 1.

Các đại biểu, nông dân tham quan mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp nuôi cá heo nước ngọt tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

 Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp nuôi cá heo nước ngọt có qui mô 5.000m2/1 hộ tham gia tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh. 

Theo báo cáo kết quả thực hiện mô hình nuôi xen ghép cá chạch lấu với cá heo nước ngọt, bước đầu cho kết quả khá cao, vượt kế hoạch đề ra. 

Cụ thể, năng suất cá chạch lấu ước đạt 1.740 kg, cá heo nước ngọt là 40kg. Lợi nhuận mô hình nuôi xen ghép cá chạch lấu với cá heo nước ngọt tại thời điểm tổng kết trên 206 triệu đồng.

Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp cá heo nước ngọt đã thành công bước đầu và phát triển một số điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp cá heo nước ngọt thu được lợi nhuận khá cao, dao động từ 400 – 600 triệu đồng/ha/vụ. 

Trong đó, lợi nhuận chính đem lại chủ yếu là từ cá chạch lấu, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi phù hợp, mở ra hướng đi mới cho người theo nghề thủy sản nước ngọt an tâm sản xuất. 

Nuôi xen ghép cá chạch lấu với cá heo nước ngọt cũng là mô hình nuôi kết hợp với tác động kép mang lại lợi nhuận ổn định, cần được phát triển nhân rộng trong thời gian tới.

Nguồn bài viết