fbpx


Trong năm 2020, các nhiệm vụ và giải pháp phát triển rừng được tỉnh Đồng Nai triển khai hiệu quả.

Theo Sở NN-PTNT Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có trên 194 ngàn ha đất rừng và đất lâm nghiệp, trong đó, diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp gần 175, 4 ngàn ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 28,7%.

Đồng Nai đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp phát triển rừng và triển khai hiệu quả. Ảnh: AV.

Đồng Nai đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp phát triển rừng và triển khai hiệu quả. Ảnh: AV.

Trong năm 2020, các nhiệm vụ và giải pháp phát triển rừng được tỉnh Đồng Nai triển khai hiệu quả.

Cụ thể, toàn tỉnh phát triển mới được 1,26 ngàn ha rừng; chăm sóc rừng trồng trên 5 ngàn ha; duy trì gần 6,97 ngàn ha rừng trồng được chứng nhận bền vững.

Trong đó, sản lượng gỗ rừng trồng khai thác được trên 156 ngàn m3, tăng hơn 7% so với kế hoạch đề ra. Lĩnh vực chế biến gỗ, sản phẩm đồ gỗ đạt được những kết quả quan trọng, hiện có 1.454 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gỗ có kim ngạch xuất khẩu cao thuộc tốp đầu cả nước, ước đạt 1,6 tỷ USD trong năm 2020.

Lĩnh vực phát triển mô hình du lịch sinh thái rừng cũng ngày càng thu hút được các nhà đầu tư với nhiều dự án lớn.

Nguồn bài viết