fbpx


Hiện đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Đồng Nai có hơn 180,46 ngàn ha…

Rừng tự nhiên của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: MV.

Rừng tự nhiên của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: MV.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh hiện có hơn 180,46 ngàn ha, trong đó diện tích đất có rừng là hơn 164,93 ngàn ha, đất không có rừng hơn 15,6 ngàn ha.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có trên 19,6 ngàn ha đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Độ che phủ của rừng tại Đồng Nai đạt 29,1%.

Trong giai đoạn 2015-2019, diện tích rừng tự nhiên của tỉnh Đồng Nai đã tăng gần 2,3 ngàn ha. Tuy nhiên, về công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng hiện đang gặp khó khăn vì nhiều hộ dân không chịu ký lại hợp đồng giao khoán đất rừng; tình trạng xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn còn xảy ra; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp còn chậm; diện tích đất lâm nghiệp giao lại cho địa phương quản lý kéo dài; thu nhập của lực lượng quản lý, bảo vệ rừng quá thấp, cần có thêm những chính sách hỗ trợ…

UBND tỉnh Đồng Nai đã giao cho Sở NN-PTNT phải rà soát, đưa ra giải pháp xử lý cụ thể với từng khu vực. Đồng thời, đề xuất chính sách hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ rừng lên UBND tỉnh để được xem xét.

Nguồn

Vật tư nông nghiệp Béc tưới Aladin Béc phun mưa Béc cánh đập Bép phun nước Bét phun nước Béc tưới cây Aladin Béc tưới Đài Loan Béc tưới Taiwan Béc bù áp Béc bọ