fbpx


Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh hiện đang lên kế hoạch sẽ chuyển đổi hàng ngàn ha đất trồng lúa….

Cụ thể, sẽ chuyển sang cây trồng hàng năm khác khoảng 680 ha, chuyển sang cây lâu năm gần 865 ha, chuyển sang trồng lúa kết hợp với nuôi thủy sản khoảng 109 ha…

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ chuyển 1.850 ha cây lâu năm có hiệu quả kinh tế không cao như điều, cao su, mía, cà phê… sang cây ăn trái.

Diện tích cây lâu năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng chủ yếu tập trung trên một số cây ăn trái chủ lực. Ảnh: MS.

Diện tích cây lâu năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng chủ yếu tập trung trên một số cây ăn trái chủ lực. Ảnh: MS.

Căn cứ trên cơ sở khảo sát đánh giá lại chất lượng đất nông nghiệp, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục rà soát điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương.

Trong đó, đặc biệt chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và giảm quy mô diện tích một số cây trồng hiệu quả kinh tế không cao.

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có trên 170 ngàn ha cây lâu năm, tăng 188 ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích tăng chủ yếu tập trung trên một số cây ăn trái chủ lực như chuối, xoài, sầu riêng, mít, bưởi… 

Nguồn bài viết