fbpx


Đây là nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin dự báo chất lượng nước ngày 2/7.

Đập ngăn mặn Duy Thành thuộc hệ thống thủy lợi An Trạch

Đập ngăn mặn Duy Thành thuộc hệ thống thủy lợi An Trạch

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, kết quả quan trắc chất lượng nước trên hệ thống Vu Gia – Thu Bồn ngày 1/7 phục vụ lấy nước sản xuất vụ Hè Thu năm 2020 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng cho thấy, tại 4 vị trí quan trắc là trạm bơm Miếu Ông (VT5), Cẩm Toại (VT6), Túy Loan (VT7), Tứ Câu (VT10) đều không bị nhiễm mặn nên hoàn toàn có thể lấy nước phục vụ tưới cho lúa.

Chỉ số chất lượng nước tại các vị trí đều từ mức trung bình đến tốt. Đáng chú ý tại trạm bơm Tứ Câu chất lượng nước ở mức trung bình, nguyên nhân do ở thượng lưu trạm bơm có vị trí xả thải của khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc đổ vào.

Kết quả tính toán, dự báo độ mặn trong tuần tới (từ ngày 3 – 9/7) tại các vị trí cho thấy: Độ mặn trên các sông tiếp tục giảm, tại vị trí các trạm bơm không bị nhiễm mặn.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, hiện trên địa bàn, cây lúa đang trong giai đoạn phát triển đẻ nhánh, hệ thống thủy lợi An Trạch vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt.

Trong tuần tới, trên địa bàn tiếp tục xảy ra mưa với lượng mưa dao động từ 15 – 90 mm, độ mặn trên các sông tiếp tục dao động ở mức thấp, chất lượng nước khá tốt, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp cần thường xuyên kiểm kê các nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, theo dõi diễn biến xâm nhập mặn, khoanh vùng cụ thể các diện tích có nguy cơ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn nhằm chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả với tình hình xâm nhập mặn để giảm thiểu thiệt hại.

An Trạch là hệ thống thủy lợi liên tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, bao gồm bốn đập dâng và 10 trạm bơm điện phục vụ tưới cho 9.700ha đất của 2 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và cấp nước sinh hoạt với lưu lượng 350.000m3/ngày đêm.

Nguồn bài viết