fbpx


Công ty Cổ phần DAP Vinachem và Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vừa công bố nhân sự mới với vị trí lãnh đạo.

DAP Vinachem và Lân Ninh Bình là hai doanh nghiệp phân bón lớn của Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Ảnh: DDV.

DAP Vinachem và Lân Ninh Bình là hai doanh nghiệp phân bón lớn của Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Ảnh: DDV.

Theo đó, trong công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần DAP Vinachem công bố ông Vũ Văn Bằng, giữ chức Tổng Giám đốc công ty từ ngày 15/12/2020. Ông Vũ Văn Bằng sinh năm 1969, quê quán Hải Phòng. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ông Vũ Văn Bằng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách công ty sau khi ông Nguyễn Văn Sinh, Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ.

Tại Thông báo số 2453 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình thông báo ông Dương Như Đức, sinh năm 1980 giữ chức Giám đốc Công ty từ ngày 15/12/2020. Trước khi được bổ nhiệm ông Dương Như Đức là Phó Giám đốc phụ trách công ty sau khi ông Phạm Mạnh Ninh được bổ nhiệm từ Tổng Giám đốc lên vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Nguồn bài viết