fbpx


Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhiều lĩnh vực như an toàn thực phẩm, quản lý sức khỏe cho cộng đồng, chăn nuôi lợn an toàn…

Bộ NN-PTNT phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kiến thức về xây dựng chính sách dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học”.

Hội thảo có sự tham gia của đại điện của Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ NN-PTNT), Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, Trung tâm học bổng DANIDA – DFC (Bộ Ngoại giao Đan Mạch), Cục Thú y và Thực phẩm (Bộ Thực phẩm và Môi trường Đan Mạch), các giảng viên Đại học Copenhagen và đại diện Tổ hợp tác Thú y Đan Mạch…

Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ NN-PTNT) và Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp tổ chức hội thảo. Ảnh: Trung Quân.

Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ NN-PTNT) và Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp tổ chức hội thảo. Ảnh: Trung Quân.

Tại hội thảo, các đại biểu đều có chung khuyến nghị, cần sớm loại bỏ rào cản trong quá trình tìm kiếm kết quả nghiên cứu, mở rộng cách thức chia sẻ thông tin để các đơn vị xây dựng chính sách có thể nắm bắt sử dụng dễ dàng các kết quả nghiên cứu trong xây dựng và hoạch định chính sách.

Xây dựng cơ chế phối hợp dài hạn, đồng bộ và hài hòa giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học và các cơ quan hoạch định chính sách, đồng thời xây dựng các kênh thông tin mở để các nhà nghiên cứu cũng như nhà hoạch định dễ dàng có những cập nhật, trao đổi và có được lượng thông tin đa chiều nhất…

Theo Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ NN-PTNT), từ năm 2016 đến nay, Bộ NN-PTNT Việt Nam và Bộ Thực phẩm và Môi trường Đan Mạch đã phối hợp với các bộ/ngành, địa phương của Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch, Trung tâm Học bổng DANIDA (thuộc Bộ Ngoại giao Đan Mạch) đã triển khai thành công Chương trình Hợp tác chiến lược ngành về an toàn thực phẩm trong chuỗi giá trị thịt lợn giai đoạn một (SSC I) và đang triển khai giai đoạn hai.

Theo thống kê của Chương trình SSC và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, tính đến cuối năm 2019, hơn 150 học bổng đã được giành cho các học viên thuộc Bộ NN-PTNT trực tiếp tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, quản lý sức khỏe cho cộng đồng, chăn nuôi lợn an toàn, quản lý tài chính công, đối tác công tư và chương trình dự kiến tiếp nhận thêm khoảng 40 học viện tham dự các khóa đào tạo trong năm 2020…

Nguồn bài viết