fbpx


Nguyên nhân cựu Chủ tịch xã Canh Hòa (huyện Vân Canh, Bình Định) làm đơn xin trả lại 10ha đất rừng vì cho rằng việc cấp đất rừng nói trên là không phù hợp.

Ngày 25/9, ông Nguyễn Văn Kim, Chủ tịch UBND xã Canh Hòa (huyện Vân Canh, Bình Định), xác nhận UBND xã này đã nhận được đơn đề nghị trả lại hơn 10ha đất rừng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích đất rừng nói trên của ông Đoàn Văn Môn, cựu Chủ tịch UBND xã Canh Hòa.

Theo đơn trình bày ông Môn gửi đến UBND xã Canh Hòa, vào năm 2010, theo Quyết định số 672/QĐ-TTg năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án thành lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình, cá nhân, tổ chức và cộng đồng dân cư; sau khi được Dự án 672 tiến hành đo đạc, UBND huyện Vân Canh đã cấp cho ông Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng với diện tích hơn 10ha tại xã Canh Hòa (huyện Vân Canh) với mục đích sử dụng là trồng rừng sản xuất, hạn sử dụng đến tháng 12/2060.

Bản đồ địa chính của UBND xã Canh Hòa (huyện Vân Canh, Bình Định), xác định diện tích đất lâm nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Bản đồ địa chính của UBND xã Canh Hòa (huyện Vân Canh, Bình Định), xác định diện tích đất lâm nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Tuy nhiên, ông Môn cho rằng việc cấp đất không phù hợp với diện tích cũng như vị trí đất ông đã kê khai. Một lý do khác khiến ông trả lại đất là vì ông không sử dụng diện tích đất rừng nói trên. Do đó, ông Môn đã làm đơn gửi đến UBND xã Canh Hòa xin trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho ông ở vị trí nói trên, đồng thời giao lại 10ha đất rừng để UBND xã Canh Hòa quản lý.

Ông Đỗ Ngọc Lâm, Cán bộ Địa chính UBND xã Canh Hòa, cho biết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đoàn Văn Môn vẫn đang còn ở Văn phòng Đăng ký đất đai, vì ông Môn chưa đến nhận.

“Hiện nay, một số vị trí diện tích đất rừng được cấp cho ông Môn đã bị người khác lấn chiếm. Tới đây, chúng tôi sẽ tham mưu lãnh đạo xã làm tờ trình để đề nghị hủy sổ theo đúng quy định pháp luật đối với trường hợp của ông Môn”, ông Đỗ Ngọc Lâm cho hay.

Nguồn bài viết