fbpx


Vườn quốc gia Cúc Phương và 5 đơn vị kiểm lâm thuộc 3 tỉnh vừa tổ chức ký quy chế phối hợp bảo vệ rừng trong giai đoạn mới.

Lễ ký kết diễn ra ngày 4/11/2020 tại Hội nghị đánh giá công tác phối hợp bảo vệ rừng và ký Quy chế phối hợp bảo vệ rừng. Ảnh: Mạnh Quyền.

Lễ ký kết diễn ra ngày 4/11/2020 tại Hội nghị đánh giá công tác phối hợp bảo vệ rừng và ký Quy chế phối hợp bảo vệ rừng. Ảnh: Mạnh Quyền.

5 đơn vị ký quy chế phối hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương, bao gồm Hạt Kiểm lâm Nho Quan (Ninh Bình), Yên Thủy, Lạc Sơn, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông (Hòa Bình) và Thạch Thành (Thanh Hóa).

Nội dung quy chế phối hợp đề cập toàn diện các mặt phối hợp công tác giữa các đơn vị, trong đó, chú trọng vào quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đấu tranh chống buôn bán trái pháp luật lâm sản.

Là vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN-PTNT, nằm trên địa bàn ba tỉnh (Ninh Bình, Thanh Hóa và Hòa Bình), từ lâu, Hạt Kiểm lâm Cúc Phương và hạt kiểm lâm các huyện giáp ranh luôn phối hợp tốt trong công tác quản lý và bảo vệ rừng.

Ông Tạ Đức Biên, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cúc Phương chia sẻ, với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 22.000ha rừng đặc dụng quốc gia, Hạt Kiểm lâm Cúc Phương trong những năm qua luôn nhận được sự phối hợp tích cực, hiệu quả từ các đơn vị bạn.

Đặc biệt, với quy chế mới được kí kết, sẽ mở ra một hành lang mới cho lực lượng thực thi pháp luật lâm nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như chuyên môn của mỗi đơn vị.

Nguồn bài viết