fbpx

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp 4lít màu xanh dương tưới gốc

5.000  3.000 

Chống mất áp suất trong quá trình chuyển nước vào tới cây trồng, cân bằng áp suất đầu cuối. 
Lỗ nhỏ giọt sẽ không ra nước nếu không có một nguồn cung cấp đủ áp suất.
Ứng dụng; Tưới gốc hồ tiêu, tưới cọ dầu, tưới nhỏ giọt cây ăn quả các loại…

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp 4lít màu xanh dương tưới gốc

5.000  3.000 

0908 635 994