fbpx

Các loại dây - ống - co - T - nối...

100 nối dây nhỏ giọt 16mm

450.000  300.000 

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121G

25.000  16.000 

Béc phun mưa cánh đập - chỉnh góc

Aladin-121Y

25.000  16.000 

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc nhỏ giọt bù áp 4 lít/ h

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc tưới nhỏ giọt bù áp lưu lượng 12 lít/h

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc tưới nhỏ giọt bù áp lưu lượng 2 lít/1h

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc tưới nhỏ giọt bù áp lưu lượng 8 lít/1h

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Béc tưới phun 8 tia – Không chân

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Bộ tưới nhỏ giọt bù áp 4 que cắm

Các loại dây - ống - co - T - nối...

Co góc nối ống LDPE – PE chữ L 25mm

5.000  4.000 

Béc nhỏ giọt - Các loại béc tưới gốc

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp 4lít màu xanh dương tưới gốc

5.000  3.000