fbpx


Mặc dù trải qua nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng Công đoàn NN-PTNT Việt Nam vẫn hoàn thành kế hoạch đã đề ra và hướng đến mục tiêu trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngày 22/7, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), Công đoàn ngành NN-PTNT Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động.

Đây cũng là dịp Công đoàn NN-PTNT Việt Nam biểu dương những  tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; để ra những nội dung, giải pháp tổ chức tốt các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Nhiều phong trào nổi bật

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam quản lý trực tiếp 18 Công đoàn cấp trên cơ sở; 101 Công đoàn cơ sở trực thuộc với số lượng đoàn viên 56.684/56.983 lao động. Phối hợp chỉ đạo 27 Công đoàn NN-PTNT các tỉnh, thành phố.

Từ 2015-2020 công đoàn NN-PTNT trải qua nhiều khó khăn thách thức do tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn Đông bằng sông Cửu Long, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đặc biệt là dịch Covid-19 đã tác động không nho tới hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu.

Tuy nhiên, nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia; một số mặt hàng xuất khẩu chiếm vị thế cao trên thị trường quốc tế.

Trong công tác chỉ đạo, nhằm tiếp tục tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác thi đua trong tình hình mới, Công đoàn NN-PTNT đã chỉ đạo và tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đó đây mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, qua đó nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và thực sự động viên cán bộ công nhân viên lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam cũng đã ban hành các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng như: xây dựng đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng của Công đoàn NN-PTNT Việt Nam giai đoạn 2019. 2023”; tham mưu cho Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ký chương trình phối hợp “Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2020. 2030.

Các văn bản đã tạo hành lang pháp lý, làm cơ sở giúp các cấp công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, qua đó nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Có thể kể đến các phong trào nổi bật của Công đoàn NN-PTNT Việt Nam như: Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; Phong trào thi đua công nhân viên chức lao động thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa NN-PTNT gắn với phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thông mới…

Phát huy những gì đã đạt được

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến nhân Tháng công nhân, ngày thành lập Công đoàn hàng năm; Lựa chọn các đại biểu tiên tiến, tấm gương tiêu biểu am dự và tôn vinh tại các Chương trình “Vinh quang Việt Nam”…

Các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức khen thưởng, động viên vào dịp cuối năm và hội nghị biểu dương công nhân việc chức lao động tiêu biểu có thành tích trong phong trào thi đua lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu tham dự các cấp ngành.

Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Vũ Xuân Thủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch Công đoàn NN-PTNT Vũ Xuân Thủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Từ thực tế phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện phong trào thi đua có ý nghĩa then chốt, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của tổ chức Công đoàn và chuyên môn đông cấp và sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo ngành và địa phương;

Nơi nào lãnh đạo chuyên môn có sự nhìn nhận và quan tâm đúng mức đối với phong trào thi đua thì nơi đó việc phát động và tổ chức phong trào thi đua có nhiều thuận lợi hơn. Đối với phong trào thi đua liên kết, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp là điều kiện tiên quyết giúp cho phong trào được tổ chức thành công.

Từ Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, Công đoàn NN-PTNT Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động và các cấp công đoàn trong cả nước tiếp tục phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 ngày càng sâu rộng, đều khắp, liên tục; ra sức học tập, công tác, lao động sản xuất với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, lập nhiều thành tích mới, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nguồn bài viết