fbpx


Phát động Tết trồng cây, trồng rừng năm 2021 hưởng ứng đề án 1 tỷ cây xanh, tỉnh Tuyên Quang đặc biệt coi trọng việc quản lí nguồn giống cây lâm nghiệp.

Tỉnh Tuyên Quang năm 2021 đã trồng mới được hơn 100ha rừng. Ảnh: Đào Thanh.

Tỉnh Tuyên Quang năm 2021 đã trồng mới được hơn 100ha rừng. Ảnh: Đào Thanh.

Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021, tỉnh Tuyên Quang đã trồng được 2.850 cây chò chỉ với diện tích 6ha đảm bảo tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Bộ NN-PTNT. Tinh thần Tết trồng cây gắn với chương trình 1 tỷ cây xanh lan tỏa ra các huyện, thành phố của tỉnh và trở thành hành động cụ thể ở mỗi địa phương.

Tại huyện Chiêm Hóa, các cơ quan, đơn vị và người dân đã trồng được hơn 2.000 cây keo với diện tích 1.2ha tại xã Kim Bình. Năm 2021 huyện Na Hang phấn đấu trồng mới 520ha rừng, trong đó trồng rừng sản xuất là 500ha, cây phân tán 20ha.

Để hoàn thành kế hoạch, huyện Na Hang đẩy nhanh tiến độ thiết kế diện tích rừng trồng mới, thực hiện các giải pháp giao rừng trồng gắn với giao đất lâm nghiệp, vận động nhân dân tích cực trồng rừng, quản lý chặt chẽ nguồn giống cây lâm nghiệp đảm bảo chất lượng. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, nhân dân thị trấn đã tham gia trồng được trên 200 cây xanh tại khu thác Mơ, thị trấn Na Hang.

Bà Mai Thị Hoàn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang cho biết, hưởng ứng chương trình 1 tỷ cây xanh, Sở đã tham mưu UBND tỉnh Tuyên Quang triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả chương trình. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò ý nghĩa của chương trình 1 tỷ cây xanh gắn với công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng.

Năm 2021, tỉnh Tuyên Quang dự kiến trồng trên 10.000ha rừng, ngay những ngày đầu năm đã trồng được hơn 100ha. Cả giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu trồng 70 triệu cây xanh, trong đó 3 triệu cây phân tán và 67 triệu cây rừng tập trung.

Ông Triệu Đăng Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay khi chương trình 1 tỷ cây xanh được phát động, các ngành chức năng của tỉnh Tuyên Quang chủ động lồng ghép chương trình trồng rừng hàng năm.

Tỉnh Tuyên Quang xác định, nguồn giống lâm nghiệp đảm bảo có vai trò quan trọng đến chất lượng rừng trồng. Ảnh: Đào Thanh.

Tỉnh Tuyên Quang xác định, nguồn giống lâm nghiệp đảm bảo có vai trò quan trọng đến chất lượng rừng trồng. Ảnh: Đào Thanh.

Để chương trình 1 tỷ cây xanh và chương trình trồng rừng hàng năm thành công, tỉnh Tuyên Quang xác định, nâng cao chất lượng rừng trồng, trước hết phải chú trọng nguồn cây giống, bởi cây giống có vai trò rất quan trọng, quyết định đến 50% thành công của việc trồng và phát triển rừng. Chọn được giống tốt khu rừng sẽ tốt.

Đảm bảo chất lượng giống cây lâm nghiệp, các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất cây giống tại các vườn ươn. Tỉnh yêu cầu các vườn ươm chú trọng từ khâu đóng bầu, cấy mô, gieo hạt đến quá trình chăm sóc, xuất vườn. Yêu cầu các chủ vườn ươm cam kết khi cây giống có chiều cao từ 25 – 30cm, đường kính rễ từ 3 – 3,5mm mới được xuất bán để đưa vào trồng rừng.

Với 20 vườn ươm trong dân, khu nuôi cấy mô sản xuất cây giống của Trường Đại học Tân Trào, các vườn ươm cây giống của các công ty lâm nghiệp, Công ty Giấy An Hòa… tỉnh Tuyên Quang cơ bản đảm bảo nguồn cây giống chất lượng phục vụ sản xuất lâm nghiệp.

Thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, hàng năm tỉnh Tuyên Quang thực hiện trồng mới trên 10.000ha rừng, duy trì và nâng cao độ che phủ rừng trên 65%, đứng thứ 3 cả nước. Tính đến cuối năm 2020, tỉnh Tuyên Quang có hơn 425.000ha rừng, trong đó diện tích rừng đặc dụng là hơn 45.570ha, rừng phòng hộ 115.135ha và 264.654ha rừng sản xuất.

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Tuyên Quang trồng được xấp xỉ 56.000ha rừng, trong đó, trồng rừng sản xuất là hơn 55.000ha, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng được 567ha, trồng cây phân tán gần 2.000 cây, nhờ đó tỷ lệ che phủ rừng luôn đạt trên 60%.

Nguồn bài viết