fbpx


Vụ đông xuân 2021, tỉnh Cao Bằng chuyển đổi hơn 825ha cây trồng trên đất lúa cho hiệu quả thấp sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế.

Nhiều diện tích đất lúa trên địa bàn xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng được chuyển đổi sang trồng thanh long, mang lại thu nhập cao cho người dân. Ảnh: Công Hải.

Nhiều diện tích đất lúa trên địa bàn xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng được chuyển đổi sang trồng thanh long, mang lại thu nhập cao cho người dân. Ảnh: Công Hải.

Vụ đông xuân 2021, toàn tỉnh Cao Bằng gieo trồng trên 28.000ha cây lương thực có hạt, gần 3.000ha cây có củ, 7.600ha cây công nghiệp ngắn ngày, trên 1.000ha cây ăn quả, hơn 2.500ha cây rau màu các loại.

Thực hiện chủ trương nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, Sở NN-PTNT tỉnh Cao Bằng tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các địa phương chuyển đổi hơn 825ha cây trồng trên đất lúa cho hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây trồng giá trị kinh tế cao, gồm: 742ha sang trồng cây hằng năm; 35,6ha sang trồng cây lâu năm; 48ha sang nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa.

Trọng tâm chuyển đổi tập trung vào phát triển một số cây trồng có thế mạnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu. Tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, góp phần tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hiện nay, nông dân các địa phương khẩn trương cày ải, gieo trồng, chăm sóc  các loại cây nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản. Thực hiện tốt phương án sản xuất, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, cung cấp giống, phân bón, vật tư nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất theo thời vụ và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Nguồn bài viết