fbpx


Phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, TP Cần Thơ xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Giới thiệu các sản phẩm chế biến nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: HĐ.

Giới thiệu các sản phẩm chế biến nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: HĐ.

Ngày 3/11, Sở NN-PTNT TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết về xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), theo Nghị quyết số 08-NQ/TU (ngày 7/4/2017) của Thành ủy TP Cần Thơ).

Kết quả sau hơn 3 năm, TP Cần Thơ xây dựng 183 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (theo tiêu chí Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN, ngày 14/3/2017 của Bộ NN-PTNT). Thành phố đã định hướng phát triển 6 vùng sản xuất tập trung sản phẩm chủ lực, phát triển theo chuỗi sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ.

Theo đó xây dựng 41 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và xác nhận cho 239 sản phẩm nông-lâm -thủy sản. Đồng thời, hỗ trợ ứng dụng tem điện tử thông minh truy xuất nguồn gốc giúp doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ quá trình của chuỗi sản phẩm từ sản xuất đến tay người tiêu dùng.

Năm 2020, TP Cần Thơ có tổng diện tích sản xuất lúa 214.000 ha, sản lượng lúa đạt trên 1,3 triệu tấn. Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đã giúp tăng năng suất lúa hằng năm. Đặc biệt, trong sản xuất lúa hàng hóa theo vùng tập trung.

Từ vụ hè thu 2011 thành phố xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn (CĐML) 400 ha đầu tiên, đến nay phong trào CĐML, cánh đồng lúa sạch mở rộng lên 30.000 ha/vụ. Hiệu quả liên kết 4 nhà sản xuất theo chuỗi giúp lợi nhuận canh tác lúa trong CĐML đạt cao hơn so với ngoài mô hình từ 2,4 triệu đồng lên 5 triệu đồng/ha/vụ. Trong số CĐML có 10.000 ha sản xuất theo tiêu chuẩn lúa sạch, 100 ha sản xuất đạt tiêu chuẩn lúa GlobalGAP và 336 ha theo tiêu chuẩn VietGAP.

TP Cần Thơ sơ kết xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: HĐ.

TP Cần Thơ sơ kết xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: HĐ.

Đến nay, TP Cần Thơ phát triển vùng rau màu và cây công nghiệp trên 17.800 ha, trong đó có 18 vùng trồng rau an toàn 230 ha, sản lượng 28.390 tấn. Vùng trồng cây ăn trái trên 21.700 ha, trong đó xây dựng 15 HTX/Tổ hợp tác với 266 ha đạt chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP. Bên cạnh đó các cơ sở sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung quy mô lớn đang thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi. Phát triển vùng nuôi cá tra 100% ao nuôi được cấp mã số truy xuất nguồn gốc và vùng nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm…

Theo mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU (ngày 7/4/2017) của Thành ủy TP Cần Thơ, TP Cần Thơ sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm hàng hóa giá trị lớn, an toàn, chất lượng vượt trội và khả năng cạnh tranh cao.

Đồng thời đầu tư hạ tầng 3 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nòng cốt là các doanh nghiệp  và các tổ chức khoa học, công nghệ và đào tạo tham gia đầu tư để tạo ra công nghệ cao phục vụ phát triển nông nghiệp thành phố và vùng ĐBSCL.

Nguồn bài viết