fbpx

Công văn nêu rõ, UBND TP Hà Nội nhận được Báo cáo số 498/BC-UBND ngày 14/7/2020 của UBND huyện Sóc Sơn về tình hình liên quan đến việc người dân chặn xe vận chuyển rác và Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Cần nhanh chóng xử lý tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ tại bãi rác Nam Sơn - Ảnh 1.

Xe rác không vào được bãi rác Nam Sơn.

Liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng có ý kiến chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo xử lý ngay tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn để hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới cuộc sống người dân, báo cáo kết quả về UBND Thành phố trước ngày 20/7/2020.

Với các nội dung vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đều đã được UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết. Phó Chủ tịch TP Nguyễn Thế Hùng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định và chính sách đã được UBND Thành phố chấp thuận cho Dự án tại các văn bản số 2819/UBND-GPMB ngày 5/7/2019 và 849/VP-GPMB ngày 22/1/2020; đảm bảo tiến độ hoàn thành đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo tại văn bản số 2658/UBND-GPMB ngày 25/6/2020.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thông tin đầy đủ về chế độ, chính sách giải phóng mặt bằng để người dân hiểu và chấp hành; cương quyết xử lý những trường hợp cố tình cản trở hoạt động của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, gây mất an ninh trật tự khu vực và trên địa bàn huyện.

Cần nhanh chóng xử lý tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ tại bãi rác Nam Sơn - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch TP Nguyễn Thế Hùng yêu cầu Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Sóc Sơn và phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn hỗ trợ, bảo vệ để thực hiện biện pháp hành chính đối với các trường hợp chặn xe vận chuyển rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thành phố cũng giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, kịp thời báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

 Trước sự việc một số người dân sinh sống ở khu vực gần Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn tập trung chặn xe chở rác, UBND huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời nắm bắt nguyện vọng người dân.

Nguồn bài viết