fbpx


Trong tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, giai đoạn 2021-2025, Bình Định sẽ đầu tư mạnh vào nhiều lĩnh vực trong ngành nông nghiệp.

Về lĩnh vực thủy lợi, nhằm đảm bảo nước tưới; giảm chi phí nạo vét, vận hành; chủ động cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, Bình Định sẽ tiếp tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương và kênh mương nội đồng.

Mục tiêu phấn đấu trong 5 năm tới, chiều dài kênh mương và kênh mương nội đồng trên địa bàn Bình Định sẽ được kiên cố hóa là 600km, nâng tổng chiều dài kênh mương, kênh mương nội đồng tại Bình Định được kiên cố hóa là 2.904km.

Trong 5 năm tới, Bình Định phấn đấu kiên cố hóa 600km kênh mương, kênh mương nội đồng; nâng tổng chiều dài kênh mương, kênh mương nội đồng được kiên cố là 2.904km. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Trong 5 năm tới, Bình Định phấn đấu kiên cố hóa 600km kênh mương, kênh mương nội đồng; nâng tổng chiều dài kênh mương, kênh mương nội đồng được kiên cố là 2.904km. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, tổng kinh phí của tỉnh Bình Định hỗ trợ cho cho các địa phương kiên cố hóa kênh mương được dự kiến là hơn 190 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện gồm ngân sách tỉnh hỗ trợ thông qua vốn vay tín dụng ưu đãi hằng năm, các nguồn vốn khác của ngân sách tỉnh; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; vốn chương trình 30a và ngân sách các địa phương.

Theo UBND tỉnh Bình Định, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh này đã thực hiện kiên cố 1.122km kênh mương, kênh mương nội đồng các loại; nâng tổng số chiều dài kênh mương được kiên cố đến năm 2020 là 2.304km/2.944 km, đạt tỷ lệ 78,2%; đảm bảo tưới cho 88.629ha đất gieo trồng. Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh là hơn 395,6 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ bằng xi măng là 88.003 tấn (tương đương 139,5 tỷ đồng) và hỗ trợ bằng tiền mặt hơn 256 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn 2021-2025, Bình Định sẽ đầu tư mạnh vào lĩnh vực chăn nuôi, trong đó đặc biệt phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ.  

Giai đoạn 2021-2025, Bình Định đầu tư hơn 62,5 tỷ đồng để phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Giai đoạn 2021-2025, Bình Định đầu tư hơn 62,5 tỷ đồng để phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ. Ảnh: Vũ Đình Thung.

Để góp phần xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt chất lượng cao làm cơ sở để xây dựng thương hiệu thịt bò Bình Định, trong giai đoạn 2021-2025, Bình Định sẽ bố trí nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ.

Theo đó, tổng kinh phí đầu tư các hạng mục chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ trong 5 năm tới là hơn 62,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 20,717 tỷ đồng; ngân sách các địa phương hơn 14,226 tỷ đồng, vốn đối ứng của dân hơn 27,629 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tổng đàn bò được thụ tinh nhân tạo trong giai đoạn 2021-2025 là 495.000 con; trong đó, nhóm bò Zebu nội hơn 161.000 con, nhóm bò chất lượng cao hơn 333.000 con. Ngân sách tỉnh và các huyện thị xã, thành phố sẽ hỗ trợ 50% kinh phí để mua vật tư thụ tinh nhân tạo bò gồm tinh đông lạnh và dụng cụ thụ tinh nhân tạo.

Nguồn bài viết