fbpx


HTX Gò Gòn từng xuất hơn 2.000 tấn gạo nếp đi Mỹ và nay tiếp tục cho ra đời sản phẩm Gạo Gốc Tím cho giá trị kinh tế cao…

Lúa là cây trồng chủ lực của xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Hưng Thạnh cũng là một trong những địa phương tiên phong xây dựng cánh đồng lớn. Xã có 4 HTX chuyên canh trồng lúa. Một trong số đó là HTX Nông nghiệp Gò Gòn nổi tiếng vì đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, xây dựng quy trình sản xuất lúa đạt chuẩn VietGAP và đang từng bước đưa sản xuất lúa theo hướng hữu cơ.

Ban điều hành HTX Nông nghiệp Gò Gòn được tín nhiệm cao trong Đại hội nhiệm kỳ mới 2020 - 2025. 

Ban điều hành HTX Nông nghiệp Gò Gòn được tín nhiệm cao trong Đại hội nhiệm kỳ mới 2020 – 2025. 

Thành lập từ năm 2005, hoạt động ban đầu của HTX chỉ đơn thuần dịch vụ bơm tưới sản xuất nông nghiệp. Sau khi Luật HTX mới ra đời đã tạo tiền đề cho HTX Gò Gòn chuyển mình, phát triển đi lên ngày càng bền vững. Từng bước các dịch vụ sản xuất được triển khai, không chỉ dịch vụ bơm tưới sản xuất nông nghiệp mà còn dịch vụ cắt lúa, vận chuyển nông sản; cung cấp vật tư nông nghiệp và lúa giống; dịch vụ tiêu thụ lúa, gạo có chất lượng cao như ST24, OM4900, Đài thơm 8, OM7347…  Đặc biệt, năm 2016 – 2017 HTX đã xuất được hơn 2.000 tấn gạo nếp đi Mỹ.

Và nay, năm 2020, HTX Gò Gòn đã thành công trong xây dựng thương hiệu Gạo Gốc Tím, không chỉ được thị trường chấp nhận mà còn rất hút hàng.

Sản phẩm Gạo Gốc Tím của HTX Gò Gòn có giá trị kinh tế cao.

Sản phẩm Gạo Gốc Tím của HTX Gò Gòn có giá trị kinh tế cao.

Bà Nguyễn Thị Thương, xã viên lâu năm của HTX cho biết, trong những năm qua, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng, nông dân HTX Nông nghiệp Gò Gòn đã nâng cao kiến thức, đưa sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất, đời sống ổn định và từng bước phát triển đi lên.

Ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Tân Hưng cho biết, HTX Gò Gòn không chỉ chăm lo cho các hộ xã viên mà còn là đơn vị tiên phong các hoạt động liên kết HTX, hoạt động vì lợi ích của người sản xuất trong xã, trong huyện.

Cánh đồng lớn của HTX Gò Gòn được cơ giới hoá sản xuất.

Cánh đồng lớn của HTX Gò Gòn được cơ giới hoá sản xuất.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Long An đánh giá, HTX Nông nghiệp Gò Gòn là đơn vị đã xây dựng tốt được quy trình sản xuất VietGAP để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và nay lại đi đầu trong việc sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ, bảo vệ môi trường, trong đó, xây dựng thương hiệu Gạo Gốc Tím là một thành công đáng khích lệ.

Nguồn bài viết