fbpx


Hiện nay giống gà này đã được phát triển ra một số địa phương khác như Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng và một số tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Long An…

Gà Đông Tảo là đặc sản của tỉnh Hưng Yên.

Gà Đông Tảo là đặc sản của tỉnh Hưng Yên.

Gà Đông Tảo có nguồn gốc từ xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên đã được đưa vào chương trình “Bảo tồn quỹ gen vật nuôi” từ năm 1992 khi chúng được xếp vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng do năng suất thấp.

 Trong điều kiện hiện nay nhu cầu về các sản phẩm chất lượng cao của người dân ngày càng tăng, thịt gà Đông Tảo đã trở thành thịt gà đặc sản nên giá bán cao hơn các giống gà khác, chăn nuôi gà Đông Tảo mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo Viện Chăn nuôi, gà Đông Tảo ngoài việc nuôi bảo tồn tại xã Đông Tảo (huyện Khoái Châu – Hưng Yên) thì hiện nay giống gà này đã được phát triển ra một số địa phương khác như Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng và một số tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Long An…

Công tác bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen giống gà Đông Tảo được thông qua quá trình nhân thuần và tuyển chọn giữ giống. Muốn nhân thuần, tuyển chọn nguồn nguyên liệu đảm bảo độ thuần chủng: chúng ta chọn giới tính đực và cái phù hợp để ghép phối nhằm tăng nhanh số lượng với chất lượng tốt mà tránh được sự đồng huyết.

Công việc tuyển chọn nhân thuần cụ thể cho giống gà Đông Tảo cần tiến hành theo 3 bước cơ bản sau đây:

Bước 1: Tuyển chọn đàn gà trống và gà mái chất lượng tốt, mang đặc điểm đặc trưng của giống để xây dựng đàn giống hạt nhân. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhất để nâng cao chất lượng giống nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen giống gà Đông Tảo. Cách tuyển chọn cho mỗi giới tính như sau:

– Đối với đàn gà trống: cần chọn lọc được 30-40 gà trống tại đàn gà cơ sở nơi nguồn gốc sinh ra chúng tại xã Đông Tảo . Những gà trống giống này phải được chọn sao cho chúng mang đầy đủ các đặc điểm đặc trưng gà trống của giống.

– Đối với đàn gà mái: cần chọn lọc được 200 gà mái tại đàn gà cơ sở nơi nguồn gốc sinh ra chúng tại xã Đông Tảo. Những gà mái này phải được chọn sao cho chúng mang đầy đủ các đặc điểm đặc trưng gà mái của giống.

Bước 2: Chăm sóc nuôi dưỡng đàn gà Đông Tảo được tuyển chọn làm giống này với điều kiện chăn nuôi tốt nhất để tạo ra đàn gà giống hạt nhân với chất lượng cao phục vụ cho chương trình bảo tồn, khai thác và phát triền nguồn gen giống gà này.

Bước 3: Phân nhóm và ghép phối giống thích hợp để tăng nhanh đàn gà và tránh được sự gia tăng cận huyết.

Nguồn bài viết