fbpx

Ngày 25/8, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2020 do ông Nguyễn Hữu Thành- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Vấn đề kiện toàn đội ngũ thú y cơ sở và bố trí đủ giáo viên cho năm học mới được các sở đưa ra báo cáo, thảo luận và xin ý kiến UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bắc Ninh thiếu hơn 3.000 giáo viên, đề nghị bố trí mỗi thôn, khu phố một cộng tác viên thú y - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2020.

Đề xuất bố trí cộng tác viên thú y cho thôn, khu phố

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở NNPTNT cho biết, từ tháng 10/2018 đến nay, do mạng lưới thú y cơ sở bị cắt giảm (gồm nhân viên thú y xã có trình độ dưới Cao đẳng và cộng tác viên thú y thôn, khu phố không được hưởng phụ cấp), công tác phòng, chống dịch bệnh động vật gặp rất nhiều khó khăn. 

Bắc Ninh thiếu hơn 3.000 giáo viên, đề nghị bố trí mỗi thôn, khu phố một cộng tác viên thú y - Ảnh 2.

Ông Đặng Trần Trung, Giám đốc Sở NNPTNT báo cáo UBND tỉnh đồng ý bố trí cho mỗi xã, phường, thị trấn 1 nhân viên thú y và mỗi thôn, khu phố 1 cộng tác viên thú y.

Trong khi đó, lực lượng này là những người trực tiếp phát hiện, báo cáo chính quyền địa phương và các ngành chức năng về tình hình chăn nuôi, dịch bệnh và trực tiếp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Nhằm kiện toàn, củng cố mạng lưới thú y cơ sở, Sở NNPTNT đề nghị UBND tỉnh đồng ý cho mỗi xã, phường, thị trấn bố trí 1 nhân viên thú y có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, do Chủ tịch UBND huyện ký hợp đồng lao động. Đối với mỗi thôn, khu phố bố trí 01 cộng tác viên thú y, có trình độ chuyên môn từ sơ cấp trở lên, do Chủ tịch UBND cấp xã ký hợp đồng lao động.

Kết luận nội dung trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành thống nhất chủ trương, đồng thời giao các ngành chức năng tổ chức đánh giá, nghiên cứu phương án thực hiện, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 18/8, UBND tỉnh Bắc Ninh đã gửi công văn đến 4 bộ: Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, NNPTNT về việc xin ý kiến dự thảo quy định chế độ, chính sách đối với mạng lưới thú y cơ sở trên địa bàn Bắc Ninh. Khi 4 bộ có ý kiến, UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Năm học mới sắp đến, cả tỉnh thiếu hơn 3.000 giáo viên

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 466 trường, 9.439 lớp/nhóm trẻ, với tổng số 332.781 học sinh/trẻ. So với năm học 2019 – 2020, tăng 1 trường mầm non, 1 trường Phổ thông liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở (thuộc thành phố Bắc Ninh); tăng 316 lớp, 12.640 học sinh.

Nhu cầu biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên văn phòng trong các trường năm học 2020 – 2021 là 20.582 biên chế. Nhu cầu nhân viên nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập là 1.859 nhân viên. Số biên chế giáo viên năm học 2020 – 2021 theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo so với biên chế giáo viên hiện có còn thiếu là 3.096 giáo viên.

Để có đủ đội ngũ nhân viên, giáo viên giảng dạy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND tỉnh cho hợp đồng lao động 3.096 giáo viên cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT và hỗ trợ kinh phí chi trả khoán định mức nhân viên nấu ăn trong các trường Mầm non công lập năm học 2020 – 2021 là 1.859 nhân viên. Thời gian thực hiện là 10 tháng, từ ngày 1/9/2020 đến khi kết thúc năm học 2020 – 2021.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện tờ trình để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, có hướng dẫn cấp huyện thực hiện và xây dựng tiêu chí cụ thể đối với các lao động hợp đồng; tập trung tổ chức việc thi tuyển giáo viên trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. 

Rà soát, tập trung cao cho việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các cơ quan thông tin báo chí của tỉnh, nhất là hệ thống truyền thanh cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác thông tin về tình hình dịch bệnh để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Cùng với đó, chỉ đạo công tác khai giảng năm học mới, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học theo khung chương trình và thời gian năm học đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch tại các trường học. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Đảm bảo, duy trì tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, đột xuất, bất ngờ.

Nguồn bài viết