fbpx


Tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng thêm 10 cánh đồng lớn, nâng tổng số 38 cánh đồng lớn và ngày càng nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã có 38 cánh đồng lớn. Ảnh: TL.

Đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã có 38 cánh đồng lớn. Ảnh: TL.

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Trong năm 2020, tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng thành công thêm 10 cánh đồng lớn, nâng tổng số 38 cánh đồng lớn, với diện tích canh tác hơn 27.800 ha. Liên kết, sản xuất tiêu thụ lúa được trên 57.100 ha, sản lượng bao tiêu đạt hơn 356.100 tấn. Mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh phát huy hiệu quả và lợi thế giúp tăng giá trị hạt gạo và kinh tế.

Kế hoạch phát triển giống lúa ST24 và ST25 bước đầu có kết quả khả quan. Cục Trồng trọt đã triển khai xây dựng mô hình thâm canh giống lúa thơm mới BLR413 có kết quả bước đầu, tiến tới để được công nhận lưu hành giống lúa thơm mang thương hiệu Bạc Liêu.

Đến nay, tỉnh Bạc Liêu có 49/49 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và đang thẩm định công nhận thêm 7 xã và 78 ấp đạt chuẩn ấp NTM kiểu mẫu. Đang hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương xem xét công nhận TP Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tiếp tục thẩm định hồ sơ 5 huyện, thị xã còn lại.

Ngoài ra, toàn tỉnh Bạc Liêu có 68 sản phẩm OCOP, trong đó có 52 sản phẩm 3 sao, 16 sản phẩm 4 sao, vượt gấp đôi chỉ tiêu so với kế hoạch đầu năm 2020.

Nguồn bài viết