fbpx


Năm 2021, vùng trồng nghệ nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được mở rộng, diện tích dự kiến đạt khoảng 250ha, sản lượng 5.000 tấn.

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn trồng gần 200ha nghệ, năng suất ước đạt 23 tấn/ha, sản lượng đạt khoảng 4.600 tấn. Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hơn 40 doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất thu mua, chế biến sản phẩm từ củ nghệ.

Những mặt hàng nổi bật được chế biến từ nghệ của Bắc Kạn trên thị trường như: Sản phẩm tinh bột nghệ nếp đỏ Bắc Kạn, tinh bột nghệ nếp đen Bắc Kạn, Vi-cumax nano curcumin, Trịnh Năng cucurmin, đều đạt sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh.

Diện tích trồng nghệ năm 2021 trên toàn tỉnh Bắc Kạn đạt khoảng 250ha. Ảnh: TL.

Diện tích trồng nghệ năm 2021 trên toàn tỉnh Bắc Kạn đạt khoảng 250ha. Ảnh: TL.

Năm 2021, để thực hiện hiệu quả chuỗi giá trị nghệ, tỉnh Bắc Kạn rà soát, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, quy hoạch vùng nghệ hữu cơ, xây dựng vùng nguyên liệu nghệ sinh thái ổn định với quy mô 250ha tại các vùng có lợi thế như: huyện Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông, Na Rì và thành phố Bắc Kạn.

Tuy nhiên, để đảm bảo đầu ra ổn định cho bà con nông dân, tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các địa phương phải liên kết chặt chẽ giữa phát triển vùng nguyên liệu với các doanh nghiệp, hợp tác xã chế biến và thương mại.

Nguồn bài viết