fbpx


Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh/thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp ứng phó với những khó khăn về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nông sản.

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch lúa.

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch lúa.

Trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp tại một số địa phương, để chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với những khó khăn về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nông sản trong thời gian sắp tới, Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh/thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung.

Thứ nhất, tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 01 năm 2021 (ngày 02/02/2021).

Thứ hai, theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương, chủ động xây dựng các phương án ứng phó trong sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa nông sản thực phẩm khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Thứ ba, báo cáo nhanh tình hình sản xuất đến thời điểm hiện tại đối với 3 lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán 2021; tình hình sản xuất, lưu thông, tiêu thụ các sản phẩm nông sản chuẩn bị vào vụ thu hoạch.

Thứ tư, đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc tại địa phương trong điều kiện dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại các tỉnh/thành phố đang có các ca nhiễm Covid-19 (Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Gia Lai, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Giang) nhằm duy trì phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm trong mọi tình huống.

Nguồn bài viết