fbpx


Lộc Trời cam kết thu mua 100% lúa nông dân làm ra theo tiêu chuẩn đặt hàng, đảm bảo lợi nhuận cho các thành phần tham gia trong liên kết tổ chức sản xuất.

Sở NN-PTNT An Giang và Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời (Lộc Trời) vừa tổ chức buổi ký kết hợp tác năm 2021 thành lập mới 26 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Chương trình này để thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho HTX và Tổ hợp tác, có sự tham gia góp vốn và điều hành của Lộc Trời.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết: Trong năm 2021 Sở NN-PTNT An Giang cùng Lộc Trời sẽ thực hiện triển khai trên 90.000ha ký kết. Cụ thể, vụ đông xuân 2020-2021 là 20.000 ha, vụ hè thu 2021 là 50.000ha và vụ thu đông 2021 là 20.000ha…

Lộc Trời đứng ra liên kết trực tiếp các tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, cam kết năng suất, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân và HTX. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lộc Trời đứng ra liên kết trực tiếp các tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, cam kết năng suất, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân và HTX. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trước mắt, ưu tiên hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung khoảng 500ha/vùng theo hướng làm điểm để nhân rộng thời gian tới. Ưu điểm mô hình này là Lộc Trời đứng ra liên kết trực tiếp các tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, cam kết năng suất, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân và HTX.

Trong quá trình sản xuất ở các tổ hợp tác, HTX được Lộc Trời cam kết cung ứng các dịch vụ đầu vào như: vật tư nông nghiệp, dịch vụ drone, dịch vụ máy cơ giới… Cuối vụ, Lộc Trời cam kết thu mua 100% lúa nông dân làm ra theo tiêu chuẩn đặt hàng đảm bảo lợi nhuận cho tất cả các thành phần tham gia trong liên kết tổ chức sản xuất.

Đồng thời, Lộc Trời còn cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp tham gia hổ hợp tác, HTX nông nghiệp về điều hành, tư vấn kỹ thuật nông nghiệp, hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất và quản lý dịch bệnh.

Cũng theo ông Nguyễn Sỹ Lâm, để phát triển liên kết này càng ngày được nhiều người tham gia. ngành nông nghiệp khuyến khích và tạo điều kiện cho các địa phương có nhu cầu tổ chức sản xuất theo mô hình liên kết, tiêu thụ, cơ giới hóa, công nghệ hóa nông nghiệp, kho lưu trữ, xây dựng thương hiệu…

Một số HTX có tiềm năng phát triển nhưng chưa xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp, Lộc Trời sẽ khảo sát và xây dựng phương án nâng cấp chất lượng quản trị HTX, phương án góp vốn, tổ chức sản xuất và cung cấp dịch vụ theo mô hình do Lộc Trời đề xuất.

Nguồn bài viết