fbpx


Cuối vụ Công ty cam kết thu mua 100% lúa làm ra theo tiêu chuẩn đặt hàng đảm bảo lợi nhuận cho các thành phần tham gia trong liên kết tổ chức sản xuất.

Sở NN-PTNT An Giang và Công ty TNHH Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời vừa ký kết hợp tác năm 2021 thành lập mới 26 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, để thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho HTX và Tổ hợp tác.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, GĐ Sở NN-PTNT An Giang cho biết: Trong năm 2021 Sở NN-PTNT An Giang cùng Công ty Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời sẽ thực hiện triển khai trên 90.000 ha lúa ký kết hợp đồng. Trước mắt ưu tiên hình thành vùng sản xuất tập trung khoảng 500ha/vùng theo hướng làm điểm để nhân rộng thời gian tới. Ưu điểm mô hình này là Công ty Lộc Trời đứng ra liên kết trực tiếp và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, cam kết năng suất, đảm bảo lợi nhuận.

Ưu điểm mô hình này là Công ty Lộc Trời đứng ra liên kết trực tiếp các tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, cam kết năng suất, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân và HTX. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ưu điểm mô hình này là Công ty Lộc Trời đứng ra liên kết trực tiếp các tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, cam kết năng suất, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân và HTX. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trong quá trình sản xuất ở các Tổ hợp tác, HTX được Công ty cam kết cung ứng các dịch vụ đầu vào như: Vật tư nông nghiệp, dịch vụ Drone, dịch vụ máy cơ giới… Cuối vụ Công ty cam kết thu mua 100% lúa theo tiêu chuẩn đặt hàng.

Nguồn bài viết